Oftalmologija je grana medicine koja se bavi isključivo bolestima oka. One se mogu javiti kao primarni problem, a još češće kao sekundarni problem nekog drugog poremećaja structure oka. Takođe veoma često se u veterinarskoj medicini srećemo sa problemima koji su nastali kao posledica povreda spoljašnjih struktura oka. Neke od bolesti imaju i nasledni karakter. Pojedine bolesti oka se mogu sanirati samo hirurškim putem što u oftalmologiji predstavlja poseban izazov kako zbog mikrostruktura u oku, tako i zbog opreme i instrumenta koji se koristite.

U našoj ordinaciji pružamo sledeće usluge:

  • kompletan pregled oka 
  • hirurgija u oftalmologiji (konvencionalna hirugija, mikrohirurgija i elektrohirurgija)
  • korektivna hirurgija kapaka

 

PIB 105881146
MB 20471905
TR 165-17927-02 Addiko Bank

Kontakt

ul. Miloša Crnjanskog 43. 

Bečej. 21220 SRBIJA

tel: 021 / 6912 - 611 

Pretplatite se!

Budite u toku sa najnovijim sniženjima i informacijama iz ŽarVela!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.