Ultrazvučna dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika je pomoćna dijagnostička metoda u medicini koja danas zauzima jedno od najznačajnijih mesta u veterinarskoj medicini. Ona predtsavlja “zlatni standard” u dijagnozi mnogih bolesti. Potpuno ne invanzivna, brza I jednostavna metoda gde se uz pomoć ultrazvuka dobija dvodimenzionalna slika na ekranu aparata u realnom vremenu. Omogućava nam veoma precizna merenja veličine organa I promena na njima, kao I merenja brzina protoka kroz krvne sudove, kao I brojna druga merenja značajna za postavljanje tačne dijagnoze. Koristi seprevashodno u dijagnostici promena na parenhimatoznim organima. Posebno važno mesto ultrazvučna dijagnostika zauzima u reprodukciji. Pored toga ultrazvuk ima primenu I u sprovođenju određenih dijagnostičkih procedura kao što su : ultrazvučno-vođena biopsija unutrašnjih organa , ultrazvučno-vođena aspiracija organa za citologiju i kulturu , cistocenteza -za uzimanje i dodatne analize urina , aspiracija sadržaja iz žučne kesice za kulturu i holangiografiju , dijagnostika i drenaža abscesa i cista idr.

Pre ultrazvučnog pregleda treba se konsultovati sa veterinarom oko pripreme pacijenta. Vlasnik mora da zna da naši pacijenti neće uvek da sarađuju, pa se u cilju izbegavanja obostranih povreda, životinja nekad mora i sedirati.

 

Radiološka dijagnostika

Rentgen je pored ultrazvuka, jedna od najčešće koršćenih dijagnostičkih metoda u veterinarskoj medicine. Nezaobilazna metoda u dijagnostici urođenih ili stečenih oboljenja koštano-zglobnog sistema, respiratornog i digestivnog trakta, prisustvo neoplazija, kao I brojnih drugih oboljenja. Upotreba ove metode podrazumeva primenu različitih aparata u cilju dobijanja što kvalitetnijeg snimka. Kvlitet snimka je od velikog značaja za postavljanje tačne dijagnoze, ali presudan značaj ima stručnost I obučenost veterinara koji će očitati rentgenski snimak I na osnovu njega doneti odluku o daljim postupcima.  

Snimanje kukova I laktova sa FCI ocenom I izradom sertifikata. 

PIB 105881146
MB 20471905
TR 165-17927-02 Addiko Bank

Kontakt

ul. Miloša Crnjanskog 43. 

Bečej. 21220 SRBIJA

tel: 021 / 6912 - 611 

Pretplatite se!

Budite u toku sa najnovijim sniženjima i informacijama iz ŽarVela!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.