Ultrazvučna dijagnostika je pomoćna dijagnostička metoda u medicini koja danas zauzima jedno od najznačajnijih mesta u veterinarskoj medicini. Ona predtsavlja “zlatni standard” u dijagnozi mnogih bolesti. Potpuno ne invanzivna, brza i jednostavna metoda gde se uz pomoć ultrazvuka dobija dvodimenzionalna slika na ekranu aparata u realnom vremenu. Omogućava nam veoma precizna merenja veličine organa i promena na njima, kao i merenja brzine protoka kroz krvne sudove, kao i brojna druga merenja značajna za postavljanje tačne dijagnoze. Koristi se prevashodno u dijagnostici promena na parenhimatoznim organima. Posebno važno mesto ultrazvučna dijagnostika zauzima u reprodukciji.

 

Pored toga ultrazvuk ima primenu i u sprovođenju određenih dijagnostičkih procedura kao što su : ultrazvučno-vođena biopsija unutrašnjih organa , ultrazvučno-vođena aspiracija organa za citologiju i kulturu, ultrazvučno-vođena aplikacija terapeutika , cistocenteza -za uzimanje i dodatne analize urina , aspiracija sadržaja iz žučne kesice za kulturu i holangiografiju , dijagnostika i drenaža abscesa i cista idr. Danas najčešći vid ultrazvučne dijagnostike jeste u primeni takozvanog “B” moda (Brightness mode) koji nam daje dvodimenzionalnu sliku u realnom vremenu u vidu različitih nijansi crne boje. Pored toga koristi se i “M” mod prevashodno za sprovođenje merenja u kardiologiji. Sve veću primenu u veterinarskoj medicini ima i upotreba Color dopplera radi utvrđivanja karakteristika i brzina kretanja kroz krvne sudove.

Pre ultrazvučnog pregleda treba se konsultovati sa veterinarom oko pripreme pacijenta. Vlasnik mora da zna da naši pacijenti neće uvek da sarađuju, pa se u cilju izbegavanja obostranih povreda, životinja nekad mora i sedirati. Životinja na ultrazvučni pregled treba da ide praznog stomaka. Za većinu pregleda mora se ukloniti dlačni prekrivač sa mesta koje se pragleda. 

 

U našoj ordinaciji ultrazvuk se primenjuje u sledeće svrhe: 

  • Ultrazvuk abdomena

  • Ultrazvuk grudne duplje

  • Kontrola graviditeta 

  • Ultrazvuk zglobova i tetiva

  • Ultrazvučno vođena biopsija

 

PIB 105881146
MB 20471905
TR 165-17927-02 Addiko Bank

Kontakt

ul. Miloša Crnjanskog 43. 

Bečej. 21220 SRBIJA

tel: 021 / 6912 - 611 

Pretplatite se!

Budite u toku sa najnovijim sniženjima i informacijama iz ŽarVela!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.