Neurologija predstavlja jedan veoma važan segment interne medicine koji se bavi poremećajima funkcionisanja nervnog sistema. Ovakvi poremaćaji su sve učestaliji u svakodnevnoj veterinarskoj praksi i zbog toga je neurološki pregled neizostavni deo u dijagnostici. Neurološki pregled se izvodi na budnoj životinji uz prisustvo vlasnika sa što manje stresa po životinju.

Neurološki pregled obuhvata više segmenata: procena opšteg mentalnog stanja životinje, procena ponašanja , položaja tela, reakcija na nadražaje, kretanja, pregleda nerava glave i vrata, spinalnih nerava, percepcije bola , kontrola nervnih refleksa i dr. Zapravo osnovni zadatak svakog neurološkog pregleda jeste da se utvrdi da li je neki problem neurološki ili ne. Ukoliko se utvrdi da jeste , onda se prelazi na diferencijalni pregled kojim moramo tačno locirati deo nervnog sistema gde se nalazi problem.

 

PIB 105881146
MB 20471905
TR 165-17927-02 Addiko Bank

Kontakt

ul. Miloša Crnjanskog 43. 

Bečej. 21220 SRBIJA

tel: 021 / 6912 - 611 

Pretplatite se!

Budite u toku sa najnovijim sniženjima i informacijama iz ŽarVela!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.