Žarko Mikalački - DVM

Osnivač ambulante ŽarVel Vet, diplomirao je na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu 2002. godine. Praksu tokom studiranja i pripravnički staž odradio je u JVS Bečej gde je  i započeo radni staž sve do 2007. godine, kada osniva sopstvenu veterinarsku ordinaciju ŽarVel Vet. Punopravni član Veterinarske Komore Srbije, poseduje licencu.  Takođe, stalni je član Udruženja veterinara male prakse srbije - SASAP, od njenog osnivanja i redovan učesnik brojnih seminara kako u zemlji tako i u inostranstvu. Stručno usavršavanje stekao u jednoj od najvećih i najprestižnijih veterinarskih klinika u Belgiji “Venhei”, pod mentorstvom vlasnika klinike Dr Guido Boone-a. Oblasti veterinarske medicine koje ga posebno interesuju su hirurgija mekih tkiva, interna medicina, reprodukcija, dermatologija. Internacionalni je kinološki FCI sudija za oblik i rad za III i VII FCI grupu pasa. Posebno aktivan u lovnoj kinologiji.

 

 

Velimir Mikalački - DVM Spec.

Diplomirao je 2005. godine na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu. Pripravnički staž, a potom i radni odnos započeo u veterinarskoj službi Pik Bečej A.D. Od 2008. stalni član tima u veterinarskoj ambulanti “ŽarVel Vet”. Punopravni član Veterinarske Komore Srbije, poseduje licencu. Član je Udruženja veterinara male prakse-SASAP, Udruženja za primenu ultrazvuka u medicini, biologiji i veterini Srbije, Edukacionog centra ultrazvuka u medicini i veterini Srbije čiju licencu poseduje od 2010. godine. Krajem 2016. godine stiče ADRK licencu za ocenu kukova i laktova. Od 2017. godine poseduje licencu Edukacionog centra za permanentno obrazovanje Instituta za nuklearne nauke “Vinča” za rukovanjem i sprovođenjem mera zaštite zatvorenim izvorima jonizujućeg zračenja. Stručno usavršavanje stekao takođe na veterinarskoj klinici “Venhei” u Belgiji, kao i na Veterinarskom fakultetu u Gentu pod mentorstvom Prof.dr.h.c.Aart de Kriuf. 2017. godine završava specijalizaciju na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu iz oblasti Instrumentalne metode dijagnostike i terapije oboljenja životinja (Odbranjen specijalistički rad sa temom: Etiologija, dijagnostika i terapija povreda lakatnog zgloba kod pasa.). Oblasti veterinarske medicine koje ga posebno zanimaju su specijalne dijagnostičke metode (ultra zvuk, rendgen), kardiologija,  ortopedija, veterinarska medicina u konjarstvu.  

 

 

Milijana Mačužić  - DVM 

Diplomirala na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu – Departman za veterinarsku medicinu, 2017. godine. Odmah nakon završenih osnovnih studija započinje staž u veterinarskoj ordinaciji “Dog House” u Novom Sadu, gde se posebno angažuje na polju opšte kliničke dijagnostike, hirurgije, kao i socijalizacije i resocijalizacije pasa. Nakon završenog pripravničkog staža stupa u stalniu radni odnos u pomenutoj ordinaciji . Od marta 2020. godine radni staž nastavlja u Žablju u ordinaciji “Pet Medica” , gde dodatno stiče iskustva u samostalnom radu u ambulanti , ali isto tako i terenskom radu. U želji da stekne nova i usavrši svoja znanja i veštine na poljima interne medicine i hirurgije u novembru 2020. godine postaje deo tima ŽarVel Vet. Punopravni je član Veterinarske Komore Srbije, poseduje licencu. Član je Udruženja veterinara male prakse - SASAP. Oblasti medicine koje je posebno zanimaju su klinička dijagnostika pasa i mačaka, interna medicina, hirurgija mekih tkiva, kao i psihologija pasa i mačaka.    

 

 

PIB 105881146
MB 20471905
TR 165-17927-02 Addiko Bank

Kontakt

ul. Miloša Crnjanskog 43. 

Bečej. 21220 SRBIJA

tel: 021 / 6912 - 611 

Pretplatite se!

Budite u toku sa najnovijim sniženjima i informacijama iz ŽarVela!

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.