Oftalmologija je grana medicine koja se bavi isključivo bolestima oka. One se mogu javiti kao primarni problem, a još češće kao sekundarni problem nekog drugog poremećaja structure oka. Takođe veoma često se u veterinarskoj medicini srećemo sa problemima koji su nastali kao posledica povreda spoljašnjih struktura oka. Neke od bolesti imaju i nasledni karakter. Pojedine bolesti oka se mogu sanirati samo hirurškim putem što u oftalmologiji predstavlja poseban izazov kako zbog mikrostruktura u oku, tako i zbog opreme i instrumenta koji se koristite.

U našoj ordinaciji pružamo sledeće usluge:

  • kompletan pregled oka 
  • hirurgija u oftalmologiji (konvencionalna hirugija, mikrohirurgija i elektrohirurgija)
  • korektivna hirurgija kapaka

 

 

 

Veterinarska ambulanta ŽarVel Vet Veterinari Srbija