Obeležavanje pasa i mačaka mikročipom podrazumeva aplikaciju trajnog radio implanta u telo životinje (leva strana vrata). Sama intervencija je kratkotrajna, gotovo bezbolna i poptuno u skladu sa principima dobrobiti životinja, za razliku od drugih vidova obeležavanja životinja poput žigosanja, tetoviranja, rovašenja, postavljanja ušnih markica idr. Sami implanti koji se aplikuju moraju biti odgovarajućeg kvaliteta i standarda, potpuno inertni i bezobasni po zdravlje životinje. Oni su veličine zrna pirinča i manji, i ni na koji način ne mogu štetiti zdravlju životinje, kao ni menjanju njenog izgleda i ponašanja. Mogu se stavljati u bilo kom uzrastu ali najbolje od 4-8 meseci starosti. Takođe, važno je napomenuti da je ovakav vid obeležavanja životinja i čin odgovornog vlasništva, a od nedavno je i zakonski regulisano i obavezno za sve držaoce pasa i mačaka. (Službeni glasnik RS broj 23/12 od 22.03.2012. god.). Trajno obeležavanje i identifikacija su ujedno i dokaz o vlasništvu kućnog ljubimca, što olakšava pronalaženje vlasnika ako se ljubimac slučajno izgubi. Takođe, sve obeležene životinje se nalaze u jedinstvenom centralnom registru.

 

 

Veterinarska ambulanta ŽarVel Vet Veterinari Srbija