Neurologija predstavlja jedan veoma važan segment interne medicine koji se bavi poremećajima funkcionisanja nervnog sistema. Ovakvi poremaćaji su sve učestaliji u svakodnevnoj veterinarskoj praksi i zbog toga je neurološki pregled neizostavni deo u dijagnostici. Neurološki pregled se izvodi na budnoj životinji uz prisustvo vlasnika sa što manje stresa po životinju.

Neurološki pregled obuhvata više segmenata: procena opšteg mentalnog stanja životinje, procena ponašanja , položaja tela, reakcija na nadražaje, kretanja, pregleda nerava glave i vrata, spinalnih nerava, percepcije bola , kontrola nervnih refleksa i dr. Zapravo osnovni zadatak svakog neurološkog pregleda jeste da se utvrdi da li je neki problem neurološki ili ne. Ukoliko se utvrdi da jeste , onda se prelazi na diferencijalni pregled kojim moramo tačno locirati deo nervnog sistema gde se nalazi problem.

 

 

 
Gosbi Srbija
 
 
Veterinarska ambulanta ŽarVel Vet Veterinari Srbija