Hirurgija predstavlja invanzivnu fizičku medicinsku metodu nad tkivom pacijenta, kojom se vrši tretman ili dijagnostika neke bolesti. Ona predstavlja najšire i ujedno najzahtevnije polje veterinarske medicine, koje zahteva izuzetnu stručnost, veštinu i rutinu rada kompletnog osoblja koje učestvuje u njemu, kao i adekvatnu opremljenost ambulante.

Hirurški pristup podrazumeva pre svega tačnu dijagnozu, jasan plan šta se želi postići operacijom, procenu mogućnosti oporavka pacijenta i pravilno pretpostavljenu dugoročnu prognozu oporavka pacijenta. 

Hirurgija se može podeliti na osnovu više kriterijuma, u zavisnosti od toga da li se radi o načinima i tehnikama izvođenja, vrsti i karakteristikama tkiva koja se operiše, regijama koje se operišu, ili  prema strukturi tkiva koje se operišu. U veterinarskoj medicini najčešće prihvaćena podela u hirurgiji je podela na hirurgiju mekih i hirurgiju tvrdih tkiva (ortopedija). Meka tkiva obuhvataju kožu i sve organske sisteme, sem kostiju, a tvrda tkiva su kosti i zglobovi.

U našoj ambulanti se izvode operacije iz sledećih oblasti veterinarske hirurgije:

HIRURGIJA MEKIH TKIVA:

Abdominalna hirurgija

 • Splenektomija
 • Hirurško zbrinjavanje opstipacije
 • Torzija želuca kod pasa
 • Unutrašnje krvarenje
 • Prolapsus rektuma
 • Hernije- kile
 • Resekcija tankog creva 
 • Invaginacije creva
 • Abdominalni kriptorhizam pasa i mačaka
 • Strana tela u digestivnom traktu 
 • Urinarni trakt

Grudna hirurgija

 • Traumatski pneumotoraks
 • Dijafragmatska hernija
 • Traheotomija 
 • Fraktura rebara
 • Krvarenje u grudnoj šupljini

Hirurgija mekih tkiva

 • Ciste
 • Paranalne žlezde (sinusitis paranalis)
 • Carski rez
 • Prolapsus uterusa
 • Hematom ušne školjke 
 • Piometra
 • Sterilizacija
 • Kastracija

 

Gornja respiratorna hirurgija

 • Nos
 • Nazofarinks
 • Larinks

 

Hirurgija tumora

 

Korektivna i rekonstruktivna hirurgija

 • Uši
 • Oči, kapci
 • Povrede, razderotine…
 • Stomatologija
 • Vađenje zuba
 • Korekcije nepravilnog zubala
 • Nadogradnja zuba
 • Skidanje oralnih tumora

 

ORTOPEDIJA:

 • Stavljanje gipsanog zavoja
 • Stavljanje različitih bandaža
 • Udlage
 • Hirurgija zglobova
 • Hirurgija preloma kostiju
 • Korektivna osteotomija
 • Opciono - hirurgija kičmenog stuba 

 

 
Gosbi Srbija
 
 
Veterinarska ambulanta ŽarVel Vet Veterinari Srbija